+32 471/91.49.81 info@jump4all.be

JUM4ALL waakt over uw persoonlijke gegevens.

Jump4all hecht zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 01 januari 2019 willen we u graag informeren hoe we omgaan met uw gegevens.

Algemene principes inzake gegevens:

Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:
Uw persoonlijke gegevens zijn alleen van jou en niet van ons. Je moet in staat zijn om deze gegevens te controleren en geïnformeerd en vertrouwd zijn over alles wat we met uw informatie doen.
Indien nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw persoonlijke gegevens enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen voor professionele doeleinden die we je hebben uitgelegd. Wij zullen dit enkel doen mits uw toestemming omwille van het wettelijk kader. Als deze doelstellingen niet volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen.
Jump4all zal zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke gegevens of informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken. Het is belangrijk dat je geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop je uw gegevens kan beheren.
Zolang we in het bezit zijn van uw persoonlijke gegevens, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke gegevens gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.

Welke persoonsgegevens houden we bij en hoe?

Om een goede dienstverlening te geven, registreren we een aantal persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoon nummer, adres en uw aankoophistoriek. Dit doen wij om u zo goed mogelijk bij te staan bij een volgend bezoek, een klacht of een vraag. Wij verbinden ons ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.
We registreren uw persoonlijke gegevens omwille van het wettelijke kader (aankoophistoriek, btw en garantie) in ons systeem bij registratie (huur) van een artikel (naam, adres, telefoon nummer en uw aankopen), maar bepaalde contact-informatie zoals e-mail houden we enkel bij mits goedkeuring door u.

Via onze website houden we geen persoonlijke gegevens bij via cookies of andere analytics methodes. Standaard registreert onze website enkel cookies lokaal op uw pc om uw bezoek aangenamer te maken. Niet voor commerciële doeleinden.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet zomaar gedeeld met derde partijen. Wij delen nooit gegevens met onze leveranciers.

In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden en wij staan altijd garant dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw gegevens.

Hoe worden je persoonsgevens beschermd en beveiligd?

Jump4all neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Onze computersystemen zullen altijd up to date gehouden worden met de laatste beveiligingsupdates en antivirus software zodat de kans minimaal is dat er van buitenaf toegang kan bekomen worden. De medewerkers van Jump4all zijn volledig op de hoogte van de afspraken en regels die gelden in het kader van de Privacy wetgeving en gaan hier met de grootste zorg en discretie  mee om. We zullen nooit gegevens delen met andere klanten tenzij daar toestemming voor gegeven is.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Je data worden bewaard zolang je klant bent van Jump4all.

Niettemin, indien je zou beslissen dat je niet meer klant wil zijn bij ons, weet dan dat we je gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, waarborg,…) voor een bepaalde termijn van 2 jaar na aankoop.

Kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?

Indien je verwijderd wil worden uit ons klantenbestand dan kan dit ook door contact met ons op te nemen via mail.

Sociale media

Om je beter te kunnen informeren gebruiken we ook sociale media. Wij behouden het recht om te kiezen voor de sociale kanalen die voor ons interessant kunnen zijn.

Voor sociale kanalen is geen registratie noodzakelijk bij Jump4all, maar bij het sociale kanaal zelf.

Wijzigingen aan ons Privacy Beleid

Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op onze Jump4all Website of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken.

Onze privacy pagina is aangepast op 1 januari 2019.